Naše uveální ambulance

Přehledem specializovaných uveálních ambulancí v České republice pro diagnostiku, léčbu a sledování uveitidy.

Hana Ulmanová zakladatelka Nadačního fondu Sudička, dvacet pět let je pacientkou uveální ambulance.

Letos už jsme společně vybrali
více než ...

215 000 Kč

Oční klinika Všeobecné fakultní nemocnice a 1. LF UK, Centrum pro diagnostiku a léčbu uveitid

Chod naší uveální ambulance zajišťují denně 3-4 lékaři. Vedle kontrol (přibližně 40 pacientů za den) ročně přibývá v průměru 178 nových případů. 

V uplynulých sedmi letech došlo k velkým změnám v péči o pacienty s uveitidami. Především se jedná o rozšíření terapeutických možností u neinfekčních uveitid. Mimo kortikoidů a kortikoidy šetřících imusupresiv máme možnost ve stanovených indikacích nemocným podat biologickou léčbu (adalimumab), která ovlivňuje kaskádu imunitní reakce cíleněji než konvenční terapie. Přibyla také možnost využít nitrooční aplikace depotních kortikoidů s postupným uvolňováním účinné látky po dobu 4-6 měsíců (dexamethason) či 3 let (fluorocinolon acetonid). Výhodou této formy léčby je cílené zaměření na uveální tkáň bez ovlivnění zbytku organizmu a tím snížení celkových vedlejších účinků terapie.

Celý kolektiv naší ambulance se stále častěji zaměřuje na pořádání vzdělávacích akcí k problematice uveitid a to nejen pro oční lékaře, ale i pro kolegy z jiných oborů, se kterými v léčbě našich pacientů spolupracujeme (revmatology, gastroentrology, hematology, neurology apod.). S dětskými revmatology jsme vypracovali doporučený systém oční péče u dětí s diagnózou juvenilní idiopatické artritidy.

Spolupráce s FN Sudička přineslo mnoho inovací v chodu naší ambulance a naší každodenní praxe. Především je to flaremetr, který umožňuje přesnější určení stupně aktivity uveitidy. Tento přístroj využíváme u chronicky probíhajícího zánětu duhovky a to především u dětí.

Uveální ambulance

Název

Adresa

Naši lékaři

E-mail

Telefon

Jak pomoci?

Staňte se šťastnou
Sudičkou pro druhé

Pokud vás zaujala činnost Nadačního fondu Sudička, budeme vděčni za Vaši finanční či materiální pomoc. Přispět na podporu pacientů s diagnózou uveitidy můžete tímto způsobem.

Příspěvek 200 Kč

Datovy zdroj
200kc

Příspěvek 500 Kč

Datovy zdroj
500kc

Příspěvek 1000 Kč

Datovy zdroj
1000kc