Péťa Selinger

Co je Flare meter?

Flare meter je přístroj na přesnější určení stupně nitroočního zánětu. Hodnotí se jím zánětlivé zkalení tekutiny v přední komoře oka. Přistroj hodnotí toto zkalení výrazně přesněji než lékař
při mikroskopickém vyšetření.

Proč je pro nás Flare meter tak důležitý?

Díky přístroji lze zachytit i jemné změny, které jsou důležité při posouzení aktivity zánětu a např. i účinnosti léčby. Flare meter se používá především u chronických zánětů duhovky a zvlášť výhodný je při sledování aktivity přední uveitidy u dětských pacientů.

Pomozte nám získat finanční prostředky pro pořízení Flare meteru. Budeme vděčni za Vaši pomoc!

Péťa Selinger

Chtěl bych být pilotem, ale moc to nevidím

Těžko lze popsat na pár řádků náš příběh, který začal v roce 2010, kdy se narodil syn Péťa.
Po nějaké době začal mít Péťa zdravotní problémy a po několika vyšetřeních byla vyřčena diagnóza Juvenilní idiopatická artritida. Nevěděli jsme co je to za nemoc a co vše následná léčba obnáší.
Další ranou bylo zjištění další diagnózy, kterou je uveitida, nitrooční zánět, vysoký nitrooční tlak, komplikovaná katarakta.

Život se nám převrátil naruby. Léčba je zdlouhavá, časově i finančně náročná a někdy i psychicky vyčerpávající. Trvalo nám dlouho, než jsme si zvykli na každodenní léčbu, která Péťovi pomáhá. Osud k nám a hlavně k Péťovi nebyl přívětivý, ale bojujeme a nevzdáme to. Ironií je, že díky této nemoci víme, jak je Péťa statečný a bere to vše s nadhledem.

Osud k nám a hlavně k Péťovi nebyl přívětivý, ale bojujeme a nevzdáme to

Z počátku jsme hodně plakali a hledali oporu jeden v druhém. Bylo to zpočátku hodně těžké, ale víme, s čím bojujeme. Péťa je pro nás velkou oporou a jeho úsměv je to nejkrásnější a nejcennější, co máme. Jeho úsměv nám dodává mnoho sil a optimismu.
Chtěli bychom poděkovat všem lékařům, kteří se starají a pečují o zdraví Péti a dětí, které mají podobný osud. Je třeba mít hodně sil…

Úplně na závěr bych citovala Michio Kaku: ,,Osud není věcí náhody – je to věcí volby. Není to něco, na co je třeba čekat – je to něco, co je možné uskutečnit.“

Příběhy Nadačního fondu Sudička: Život se nám převrátil naruby. Léčba je zdlouhavá, časově i finančně náročná a někdy i psychicky vyčerpávající. Po nějaké době začal mít Péťa zdravotní problémy a po několika vyšetřeních byla vyřčena diagnóza Juvenilní idiopatická artritida. patron Nadačního fondu Sudička Felix Slováček, pomáhá rodina v boji s očním onemocněním uveitida. Nadační fond Sudička pomáhá rodinám, které postilo oční onemocnění uveitida. Patron nadačního fondu Lukáš Langmajer.