O uveitidách

Uveitida je zánětlivý proces v oku, který ovlivňuje duhovku, řasnaté těleso a cévnatku. Toto onemocnění se nejčastěji objevuje u lidí středního věku.

Group 5707 min

Staň se sudičkou

Sdílej svůj příběh

Podpoř nadační fond

Co je to vlastně uveitida?

Uveitida je nitrooční zánět postihující duhovku, řasnaté těleso a cévnatku. Onemocnění postihuje především obyvatelstvo středního věku. Existuje řada způsobů dělení této heterogenní skupiny onemocnění.
Rozdělení podle příčiny předjímá i způsob léčby: infekční a neinfekční uveitida. Je-li prokázáno infekční agens, pak je pacient léčen kauzálně. U neinfekčních uveitid je příčina neznámá.

Předpokládá se autoimunitní zánět. Přibližně ve 30 % je tento typ uveitidy spojen se systémovou chorobou (např. sarkoidóza, roztroušená skleróza, ankylózující spondyloatritida apod.).

Zvláštní skupinou onemocnění jsou tzv. maskující syndromy. Oční projevy v těchto případech odpovídají známkám uveitidy. Jedná se však o nezánětlivé afekce.

Dělíme je na benigní (např. cévní anomálie) a maligní (např. lymfom, leukemie), které mohou kromě devastace oční tkáně ohrozit pacienta i na životě.

V evropské populaci je udávaná prevalence 40-71 případů na 100 000 obyvatel. Tedy v ČR lze předpokládat přibližně 4000 – 7100 případů. Nejpočetnější skupinu tvoří pacienti mezi 20. – 50. rokem života. Závažné formy nitroočního zánětu postihují i děti, a to již v předškolním období.

Na konci 80. let vznikla na tehdejší I. oční klinice Fakultní nemocnice v Praze ambulance pro uveitidy, která se začala systematicky zabývat nitroočními záněty. Nyní je tato ambulance, nazvaná Centrum pro diagnostiku a léčbu uveitidy součástí Oční kliniky Všeobecné fakultní nemocnice a 1. lékařské fakulty.

Od roku 2003 se na klinice vede databáze pacientů. V období 2003 -2015 bylo vyšetřeno, sledováno a léčeno 2421 pacientů s uveitidou. Ročně přibude v průměru 190 nových případů.

Úkolem uveální ambulance je stanovit diagnózu podle klinického obrazu, určit příčinu nitroočního zánětu a v případě neinfekčních uveitid pátrat po spojení s případnou systémovou chorobou.

V léčbě infekčních zánětů se používají preparáty podle zjištěného agens (ATB, virostatika, antimykotika, tuberkulostatika). U autoimunitních uveitid se při zrak ohrožujícím průběhu zánětu nasazuje imunosupresivní či biologické léčba.

Maskující syndromy tvoří samostatnou skupinu onemocnění, u kterých se pátrá po příčině nitrooční patologie „maskující“ zánět.
Ambulance je svým rozsahem a zkušenostmi v ČR výjimečná. Lékaři slouží proto i jako konzultanti pro jiná pracoviště.

Pravidelně se na klinice doškolují stážisté v rámci postgraduálního vzdělávání a lékaři nejen, že přednášejí a publikují doma i v zahraničí, ale pořádají také kurzy zaměřené na problematiku uveitid.

Naši podporovatelé

Lukas4 min
Jak pomoci?

Staňte se s námi
šťastnou Sudičkou
pro druhé

Napište nám svůj příběh a podělte se s námi o Vaše přání.