O Nadačním fondu Sudička

Nadační fond Sudička podporuje oční kliniku v Praze a poskytuje pomoc lidem s nitroočními záněty, se zaměřením na osoby se zrakovým postižením uveitida a sociálně slabými jedinci.

Group 5708 min

Staň se sudičkou

Sdílej svůj příběh

Podpoř nadační fond

Spolecna vsichni

Nadační fond Sudička

Kdo jsme?

Nadační fond Sudička byl založený v roce 2016 a jedním z jeho cílů je dlouhodobá podpora oční kliniky Všeobecné fakultní nemocnice a 1. lékařské fakulty v Praze, konkrétně Centra pro diagnostiku a léčbu uveitid, která se systematicky zabývá nitroočními záněty. Nedílnou součástí práce nadačního fondu je podpora a informovanost pacientů, kteří se kvůli své diagnóze ocitli v nelehké životní situaci.

Zejména se nadační fond bude zaměřovat na finanční a materiální výpomoc, osvětovou činnost a medializaci problematik se zaměřením na pomoc:

  • osobám se zrakovým postižením
  • osobám dlouhodobě, či nevyléčitelně nemocným
  • osobám sociálně slabým či jinak sociálně znevýhodněný

Správní rada Nadačního fondu Sudička:

  • předsedkyně správní rady  – Hana Ulmanová
  • členka správní rady – Kristýna Ulmanová
  • člen správní rady – Martin Konop

Dozorčí rada:

  • členka dozorčí rady – Markéta Klucová
  • členka správní rady – Vlastina Svátková
  • členka správní rady – Irena Máchová
ulmanova

Hana Ulmanová, zakladatelka a ředitelka Nadačního fondu

Pracuje nejen v hudební branži, ale mnoho let také pracovala pro neziskové organizace. Dvacet pět let je pacientkou uveální ambulance.  „Jelikož jsem si sama prošla náročnými léčbami a mám za sebou několik očních operací, dokážu se vcítit do pacientů, kteří se s touto diagnózou léčí.

„Cílem nadačního fondu je pomoci s větší informovaností nejen pacientů, ale i veřejnosti. Přála bych si, aby ti, kteří prožívají své temné období, věděli, že v tom nejsou sami a že náš nadační fond je může nasměrovat a přinášet radost a optimismus i v těžkém období. Z vlastní zkušenosti vím, že propadat panice je velice lehké, ale pokud máte kolem sebe ty správné lidi, vše se zvládá daleko lépe.“

POMOC, PODPORA a RADOST, to je přesně to, co chce Nadační fond Sudička dávat! Díky mému onemocnění se můj život ubíral jiným směrem, než jsem měla v plánu, ale pochopila jsem, že se vůbec nemusím vzdávat svých snů a to je pro mě velice důležité. Moje Sudička mi do kolébky vložila velkou sílu a touhu jít dál. Tak pojďte a staňte se společně s námi Šťastnou Sudičkou pro druhé.

as. MUDr. Michaela Brichová, Garant Nadačního fondu Sudička

Michaela Brichová se na rodila v roce 1964. Na Fakultě všeobecného lékařství Univerzity Karlovy promovala v r. 1988 a poté nastoupila na 1. oční kliniku.  Od roku 1989 se zapojila do práce uveální ambulance. První atestaci v oboru oftalmologie absolvovala v roce 1991 a druhou v roce 1995, kdy zároveň získala místo odborného asistenta na 1. lékařské fakultě. 

V letech 1993 a 1994 pobývala na krátkých stážích v Moorfields Eye Hospital v Londýně a Department of Ophthalmology, University of Washington, Seattle.     

V současné době je zástupcem vedoucí Centra pro diagnostiku a léčbu uveitid a zástupcem přednostky kliniky pro výuku mediků. 

Od roku 1991 byla spoluřešitelkou řady grantových projektů a klinických studií. Je autorkou či spoluautorkou odborných článků a monografií.

Svůj volný čas tráví společně s rodinou či přáteli. Věnuje kultuře (divadlo, výtvarné umění), turistice a sportu (cyklistika, lyžování).   

MUDr. Michaela Brichová - Vedle výuky mediků se podílí na odborných seminářích a konferencích zaměřených na problematiku uveitid.
Jak pomoci?

Staňte se šťastnou
Sudičkou pro druhé

Pokud vás zaujala činnost Nadačního fondu Sudička, budeme vděčni za Vaši finanční či materiální pomoc. Přispět na podporu pacientů s diagnózou uveitidy můžete tímto způsobem.

Příspěvek 200 Kč

Datovy zdroj
200kc

Příspěvek 500 Kč

Datovy zdroj
500kc

Příspěvek 1000 Kč

Datovy zdroj
1000kc
Lorem ipsum

Vaše příběhy

Lukas4 min
Jak pomoci?

Staňte se s námi
šťastnou Sudičkou
pro druhé

Napište nám svůj příběh a podělte se s námi o Vaše přání.