Spustili jsme sbírku na Znesnáze21

Pomozte Adélce a dalším pacientům se zrakovým postižením

Uveitida je zrak ohrožující onemocnění. O tom ví své i naše pacientka Adélka, která je nyní po své desáté oční operaci. Adélka má juvenilní sarkoidózu – Blauův syndrom (granulomatózní dermatitida, artritida a UVEITIDU).  S tímto autoimunitním onemocněním její tělo bojuje zánětlivými stavy v kloubech, na kůži i v očích. Léčba zánětu v oku se řeší dávkami kortikoidů. Jejich nevýhoda ale je, že zvyšují nitrooční tlak. Adélky zrak tak ohrožuje zelený zákal.

K čemu slouží sbírka:

  • Aby mohli lékaři vývoj mojí nemoci sledovat a správně reagovat léčbou, potřebují přístroj Flare meter. Ten bohužel žádná oční klinika v ČR nemá, stojí totiž 1 800 000 Kč.
  • S vaší pomocí bude moci Nadační fond Sudička přístroj zakoupit a umístit do Centra pro diagnostiku a léčbu uveitid Všeobecné fakultní nemocnice a 1. lékařské fakulty v Praze, kam chodí Adélka a další pacienti s uveitidou na kontroly.

Co Flare meter umí:

  • Posoudit část zánětlivé reakce v oku.
  • Zhodnotit zánětlivé zkalení komorové tekutiny u pacientů se zánětem.
  • Definovat stupeň zánětlivé aktivity v tak přesných jednotkách, které lidské oko nemůže určit.
  • Díky přesnému měření dokáže přístroj zjistit, jakým směrem se zánět ubírá a lékař tak může správně nasadit léčbu.
  • U dětských pacientů je hodnota zakalení (flare) klíčová a je ukazatelem aktivity onemocnění.

 

Svým příspěvkem na nákup přístroje pomůžete nejen Adélce, ale i tisícům dalších pacientů se stejnou diagnózou.

Sbírku najdete na www.znesnaze21.cz/sbirka/pomozte-adelce-a-dalsim-pacientum-se-zrakovym-postizenim

Co je Flare meter?

Flare meter je přístroj na přesnější určení stupně nitroočního zánětu. Hodnotí se jím zánětlivé zkalení tekutiny v přední komoře oka. Přistroj hodnotí toto zkalení výrazně přesněji než lékař
při mikroskopickém vyšetření.

Proč je pro nás Flare meter tak důležitý?

Díky přístroji lze zachytit i jemné změny, které jsou důležité při posouzení aktivity zánětu a např. i účinnosti léčby. Flare meter se používá především u chronických zánětů duhovky a zvlášť výhodný je při sledování aktivity přední uveitidy u dětských pacientů.

Pomozte nám získat finanční prostředky pro pořízení Flare meteru. Budeme vděčni za Vaši pomoc!