Přícházíte o zrak? No a co…

Uveitida je zrak ohrožující onemocnění! Pokud pacient potřebuje léčbu, která je nákladná, musí ji schválit zdravotní pojišťovna. V případě našich třech uveálních pacientů, řekla pojišťovna NE! Pacienti s uveitidou, kterým již nezabírá léčba kortikosteroidy by si dle rozhodnutí pojišťovny, měli bio léčbu zaplatit ze svého. Náklady za léčbu, která může zachránit zrak je ovšem dvacet tisíc měsíčně! Proto se Nadační fond Sudička rozhodla uhradit soudní výlohy třem pacientům, kteří bez včasné BIO léčby mohou přijít o zrak. Proto jsme tady! Právě pro naše pacienty! A budeme za Vás bojovat!

Co je Flare meter?

Flare meter je přístroj na přesnější určení stupně nitroočního zánětu. Hodnotí se jím zánětlivé zkalení tekutiny v přední komoře oka. Přistroj hodnotí toto zkalení výrazně přesněji než lékař
při mikroskopickém vyšetření.

Proč je pro nás Flare meter tak důležitý?

Díky přístroji lze zachytit i jemné změny, které jsou důležité při posouzení aktivity zánětu a např. i účinnosti léčby. Flare meter se používá především u chronických zánětů duhovky a zvlášť výhodný je při sledování aktivity přední uveitidy u dětských pacientů.

Pomozte nám získat finanční prostředky pro pořízení Flare meteru. Budeme vděčni za Vaši pomoc!