Neobyčejný příběh, neobyčejný hlas

Jmenuji se Jan Jareš, ale pro všechny jsem Honza. Můj vstup do života nebyl jednoduchý. Narodil jsem se v roce 1981 a kvůli předčasnému porodu jsem nevidomý. Naše rodina žila v Hradci Králové, ale brzy jsme se všichni i s mojí mladší sestrou přestěhovali do Brna, kde je speciální škola pro zrakově postižené. Rodiče nechtěli, abych s nástupem do školy musel odejít z domova na internát.

Od malička jsem měl rád hudbu a již ve třech letech jsem uměl zahrát na klavír jednoduché písničky. Na mé základní škole byla hudební výuka zaměřená výhradně na vážnou hudbu, kterou sice rád poslouchám, ale aktivně jsem se vždy chtěl věnovat populární hudbě. A tak jsem od třetí třídy studoval hudbu na základní umělecké škole v Brně Králově Poli.

Po dokončení ZUŠ jsem už neměl v Brně možnost dalšího hudebního vzdělávání. A protože jsem v té době již spolupracoval s profesorkou Lídou Nopovou, vedoucí oddělení populárního zpěvu na Pražské konzervatoři, přestěhovali jsme se v roce 1998 do Prahy. Studium na Deylově konzervatoři pro zrakově postižené pro mě nepřipadalo v úvahu, protože populární hudbu na této škole nevyučují. Několik let jsem se proto připravoval soukromě a nakonec jsem byl přijat na Pražskou konzervatoř. Pro školu to byl velký experiment, protože jsem při studiu nemohl používat psané noty a musel jsem se spoléhat pouze na svůj absolutní hudební sluch. Ale nakonec všechno dobře dopadlo a v roce 2011 jsem Pražskou konzervatoř zdárně absolvoval v oboru populární zpěv.

Diplom z prestižní hudební školy je hezká věc, ale zdaleka nezaručuje, že se hudba stane vaším povoláním. Jako nevidomý jsem měl od začátku zavřené dveře do muzikálů a dalších podobných projektů, kde nejčastěji nacházeli práci moji spolužáci. Naštěstí jsem vedle zpěvu vystudoval i klavír, takže dnes vystupuji jako zpívající klavírista, buď sólově, nebo v doprovodu dalších instrumentalistů. Kromě toho chodím hrát na klavír do několika pražských hotelů a restaurací. Práce mám tolik, že některé pozvánky už musím odříkat.

Můj současný repertoár zahrnuje převzaté skladby populárních českých i světových interpretů, tedy hudbu, kterou lidé znají a mají rádi. Postupně bych ale rád postavil svoje koncerty na vlastních skladbách. Obnovil jsem proto spolupráci s hudebním skladatelem Tomášem Kymplem, se kterým jsem už v roce 2008 vydal své debutové album Některý lidi, a společně připravujeme nové písničky.

Co je Flare meter?

Flare meter je přístroj na přesnější určení stupně nitroočního zánětu. Hodnotí se jím zánětlivé zkalení tekutiny v přední komoře oka. Přistroj hodnotí toto zkalení výrazně přesněji než lékař
při mikroskopickém vyšetření.

Proč je pro nás Flare meter tak důležitý?

Díky přístroji lze zachytit i jemné změny, které jsou důležité při posouzení aktivity zánětu a např. i účinnosti léčby. Flare meter se používá především u chronických zánětů duhovky a zvlášť výhodný je při sledování aktivity přední uveitidy u dětských pacientů.

Pomozte nám získat finanční prostředky pro pořízení Flare meteru. Budeme vděčni za Vaši pomoc!