Naším partnerem je FriendlyVox!

Zrakově postižení využívají Internet mnohem méně než jejich vidící spoluobčané. Ne proto, že by pro ně Internet nebyl důležitý, ale proto, že je to pro ně často příliš složité.  Nadační fond FriendlyVox si dal za cíl tento stav změnit a přiblížit využívání Internetu mezi zrakově postiženými na úroveň vidící populace. Nástrojem k naplnění tohoto cíle je ozvučený internetový portál FriendlyVox , který převratně jednoduchým způsobem zpřístupňuje nejrozšířenější internetové služby. Portál lze spustit na běžném počítači a jeho použití je zdarma. Je určen všem zrakově postiženým, kteří mají zájem pracovat s počítačem, bez ohledu na jejich věk, vzdělání, zdravotní stav, technické dovednosti či ekonomické možnosti. Tedy i těm, kterým pomáhá Nadační fond Sudička.

Co je Flare meter?

Flare meter je přístroj na přesnější určení stupně nitroočního zánětu. Hodnotí se jím zánětlivé zkalení tekutiny v přední komoře oka. Přistroj hodnotí toto zkalení výrazně přesněji než lékař
při mikroskopickém vyšetření.

Proč je pro nás Flare meter tak důležitý?

Díky přístroji lze zachytit i jemné změny, které jsou důležité při posouzení aktivity zánětu a např. i účinnosti léčby. Flare meter se používá především u chronických zánětů duhovky a zvlášť výhodný je při sledování aktivity přední uveitidy u dětských pacientů.

Pomozte nám získat finanční prostředky pro pořízení Flare meteru. Budeme vděčni za Vaši pomoc!