Na nehrazenou léčbu ze zdravotního pojištění, bohužel nemá pacient vždy nárok

Nadačnímu fondu Sudička se ozývají pacienti s prosbou o zastupování ve sporech se zdravotními pojišťovnami ohledně léčby. Jelikož je toto téma velmi diskutované, oslovili jsme advokátku Kláru Dvořákovou, se kterou Sudička spolupracuje v rámci zastupování pacientů s očním onemocněním, aby se vyjádřila k tomu, jak by měl pacient postupovat.

 

„Na léčbu nehrazenou z veřejného zdravotního pojištění nemá pacient

automaticky nárok. Mimořádná úhrada může být poskytnuta pouze v případě,

že případ pacienta je výjimečný a požadovaná léčba jediná možná s

ohledem na zdravotní stav pacienta. V praxi se lékaři zdravotní

pojišťovny a ošetřující lékaři pacientů rozcházejí v tom, zda je

požadovaná léčba jediná možná. Odborníci pojišťovny toto kritérium

vykládají přísněji než ošetřující lékaři. To mnohdy vede k zamítnutí

žádosti o léčbu. Některé případy bohužel skutečně nejsou po odborné

medicínské stránce jednoznačné, což může vést k tomu, že z laického

pohledu obdobné situace jsou rozhodnuty jinak. Také se může stát, že

soudy nemají jednotný názor, což je samozřejmě špatně, ale je možné se

proti tomu bránit. Vzhledem k naší zkušenosti při zastupování klientů ve

sporech o mimořádnou úhradu, doporučujeme nevzdat se po prvním

zamítnutí. Současně musím doporučit neřešit následné kroky sami a

vyhledat právní pomoc.“

 

Odkázat můžete také na základní informaci k těmto sporům na našem webu:

https://holubova.cz/cs/blog/mimoradna-uhrada-podle-16-zakona-o-verejnem-zdravotnim-pojisteni-163/

Co je Flare meter?

Flare meter je přístroj na přesnější určení stupně nitroočního zánětu. Hodnotí se jím zánětlivé zkalení tekutiny v přední komoře oka. Přistroj hodnotí toto zkalení výrazně přesněji než lékař
při mikroskopickém vyšetření.

Proč je pro nás Flare meter tak důležitý?

Díky přístroji lze zachytit i jemné změny, které jsou důležité při posouzení aktivity zánětu a např. i účinnosti léčby. Flare meter se používá především u chronických zánětů duhovky a zvlášť výhodný je při sledování aktivity přední uveitidy u dětských pacientů.

Pomozte nám získat finanční prostředky pro pořízení Flare meteru. Budeme vděčni za Vaši pomoc!