Koupili jsme přístroj do ambulance

Uveitida (nitrooční zánět) je onemocnění, jehož etiopatogeneze není stále objasněna. V rámci výzkumu se uveální ambulance snaží přispět k hlubšímu pochopení mechanismů, které uveitidu vyvolávají. Pro tento účel  je pacientům odebírána  krev a nitrooční tekutiny, které jsou dále analyzovány k detekci různých zánětlivých působků (cytokinů, lymfokinů), proteinů či infekčních agens. Tekutiny je nutné před zamražením centrifugovat, aby nedošlo k jejich poškození a bylo možné následně provést laboratorní testy. Tento přístroj jsme mohli koupit díky vítězství v soutěži Tesca – Vy rozhodujete, my pomáháme, kde jsme získali v minulém roce grant třicet tisíc. Zbytek jsme doplatili z peněz od dárců, kterým bychom chtěli z celého srdce poděkovat! Bez nich bychom nemohli zaplatit letáky do ambulance a vůbec pomáhat dál. Děkujeme!

Přístroj si převzala paní prof. MUDr. Jarmila Heissigerová, MBA, Ph.D

Co je Flare meter?

Flare meter je přístroj na přesnější určení stupně nitroočního zánětu. Hodnotí se jím zánětlivé zkalení tekutiny v přední komoře oka. Přistroj hodnotí toto zkalení výrazně přesněji než lékař
při mikroskopickém vyšetření.

Proč je pro nás Flare meter tak důležitý?

Díky přístroji lze zachytit i jemné změny, které jsou důležité při posouzení aktivity zánětu a např. i účinnosti léčby. Flare meter se používá především u chronických zánětů duhovky a zvlášť výhodný je při sledování aktivity přední uveitidy u dětských pacientů.

Pomozte nám získat finanční prostředky pro pořízení Flare meteru. Budeme vděčni za Vaši pomoc!